Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

  • Home

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της ΟΑΚ Α.Ε !

Σε συνέχεια του  Ν. 4138/19-03-2013 περί «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 72/19-03-2013).την Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού διακαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ 1473/18-06-2013) και τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 284/20-06-2013) ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της εταιρείας Ο.Α.Κ Α.Ε . Στην συνέχεια ολοκληρώθηκε η σύνταξη και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 2733/25-10-2013) καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός (ΦΕΚ 2836/7-11-2013) .

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τοπικού Προγράμματος LEADER

 

Έως την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Ιδιώτες και οι Φορείς στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος Leader «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(Π.Α.Α.)»

Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβληθούν :

•     Στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Όαση Βαρύπετρου 73100 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ. Σηφοδασκαλάκη Στέλιου.

•     Στη Δ/νση Ρεθύμνου του Ο.Α.Κ., Μ. Πορτάλιου 5-7, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ. Ζωγραφάκη Ειρήνης. 

 

 

Το υλικό της πρόσκλησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ είτε να τα παραλάβετε από την έδρα στης Ο.Τ.Δ και του Παραρτήματος Ρεθύμνου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Ο.Α.Κ. Α.Ε. του Προγράμματος του Άξονα 4 - προσέγγιση Leader διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της επικείμενης 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπροσώπους ερασιτεχνικών φωτογραφικών ομάδων για συμμετοχή σε δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπροσώπους ερασιτεχνικών φωτογραφικών ομάδων για συμμετοχή σε δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους ερασιτεχνικών φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Leader Δυτικής Κρήτης (η οποία ορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο του ΥΠ.Α.Α.Τ, και αναφέρεται αναλυτικά στον χάρτη, επισυναπτόμενο 1) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη δράση 421_β, του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» στην οποία ο Ο.Α.Κ.  Α.Ε. μετέχει ως εταίρος, θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα  “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών” στη Ρόδο. Στην συνάντηση θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι των Ο.Τ.Δ από όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.  Επίσης, θα επιλεγούν από την Ο.Τ.Δ., τρεις εκπρόσωποι των ομάδων- ερασιτέχνες φωτογράφοι για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση και τα workshops στη Ρόδο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ηλεκτρονική αίτηση (επισυναπτόμενο 2, υπόδειγμα αίτησης που υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα του Ο.Α.Κ.  Α.Ε. www.oakae.gr) προς τον Ο.Α.Κ.  Α.Ε. Γολγοθά 2, Όαση Νέας Κυδωνίας, Χανιά (υποχρεωτικά και στις δυο διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Απαραίτητα η αίτηση πρέπει να έχει μία σύντομη περιγραφή της ομάδας (έδρα, μέλη, δραστηριότητες, ιστορικό). 

 

More Articles...

Χάρτης

Συγκοινωνίες Μεταφορές Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη  & Ευρωπαικά Προγράμματα

 

Υδατικού Πόροι και Περιβαλλοντικές Υποδομές